تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شیخ فضل الله نوری و شهید عربسرخی از تاریخ 15 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670 و 7776 در محدوده خیابان های 174 و 178 شرقی، کمیل میرزازاده و تیرانداز، در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری با پیش شماره های 8803 الی 8806، 8860 الی 8862، 8821، 8605، 8609 و 8848 در محدوده خیابان های شهید جهان آرا، سید جمال الدین اسدآبادی و 46 و 54 یوسف آباد و در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377 و 3337 الی 3339 در محدوده خیابان های ابن میرعابدینی، نبی پور، آزموده، کمالی، جاده ورامین و صاحب الزمان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​