فناوری اطلاعات

الزام حضور فعال دستگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستنتد تا خدمات‌شان را بر بستر شبکه ملی اطلاعات و به صورت الکترونیکی ارائه کنند. این موضوع یک تکلیف است و باید به آن توجه شود.
 
 
حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: سوق پیدا کردن سازمان‌ها و نهادهای دولتی به سمت الکترونیکی شدن یک قانون است که در برنامه ششم توسعه نیز به صراحت به آن تاکید شده است.
 
وی افزود:‌ دولت وظیفه دارد براساس قانون، مدیریت خدمات کشوری در همه دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی شود.
 
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: همچنین همه دستگاه‌ها موظف هستند تا خدمات‌شان را بر بستر شبکه ملی اطلاعات و به صورت الکترونیکی ارائه کنند. این موضوع یک تکلیف است و باید به آن توجه شود.
 
 
به دنبال تأمین زیر ساخت‌ها برای خدمات الکترونیکی هستیم
 
وی اضافه کرد:‌در همین راستا سعی کردیم زیرساخت و امکانات لازم را برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی در شرکت پست فراهم کنیم.
 
نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی در سطح کشور ارائه می‌شود در دوره جدید استقبال بیشتری از خدمات و سرویس‌های الکترونیکی از طرف مردم وجود داشته باشد.

​​