رسانه‌های اجتماعی

«واتس‌اپ» در حال سبقت از «تلگرام»

منبع: خبرگزاری مهر
براساس نتایج نظرسنجی‌های چند وقت اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جامعه نمونه آماری بیشتر عضو «واتس‌اپ» و «تلگرام» بودند و میزان اقبال به پیام‌رسان واتس‌اپ در حال افزایش است.
براساس نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) که در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۹۸ به‌صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده است، از پاسخگویان پرسیده: «شما در حال‌حاضر از کدام یک از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟» براساس این نظرسنجی مشخص شده،۷۰‌درصد مردم حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. این گزارش حاکی از اقبال کم مردم نسبت به پیام‌رسان داخلی سروش و افزایش محبوبیت واتس‌اپ و اینستاگرام است. همچنین ۸/ ۴۲‌درصد واتس‌اپ، ۴/ ۴۲‌درصد تلگرام، ۵/ ۳۹‌درصد اینستاگرام، ۸/ ۲‌درصد سروش، ۳/ ۲‌درصد فیس‌بوک، ۹/ ۱‌درصد توییتر، ۳/ ۱‌درصد ایتا، ۸/ ۰‌درصد لاین، ۷/ ۰‌درصد بله، ۶/ ۰‌درصد‌ای گپ، ۵/ ۰درصد گپ، ۲/ ۰‌درصد بیسفون، ۱/ ۰‌درصد ساینا استفاده می‌کنند و ۴/ ۳۰‌درصد از هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند. (البته پاسخگو می‌توانسته چند گزینه برای پاسخ انتخاب کند.)‌درصد عضویت افراد در تلگرام و واتس‌اپ طبق نظرسنجی اسفند ماه ایسپا ۱۳۹۷، با جامعه آماری شهروندان کل کشور به ترتیب ۹/ ۵۵ و ۱/ ۲۵‌درصد بوده است.  یکی دیگر از نظرسنجی‌های ایسپا که در اسفند ۹۷ انجام شد، نشان داد که ۷۱‌درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله از تلگرام و ۴۹‌درصد این جوانان از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

​​