فناوری اطلاعات

نعمتی: استفاده از ظرفیت متخصصان برای انجام طرح ستاپ

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: در طرح ستاپ سعی شده از همکاری مردم و نهادهای مختلف بهره بگیریم و به طور طبیعی در هر پروژه‌ای برای هر سرویس 6 نفر از خبرگان آن حوزه دعوت می‌شوند تا با هم همفکری کنیم.
 
 
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران درباره همکاری بخش‌های مختلف برای ارتقاء طرح ستاپ توضیح داد: در این طرح سعی شده از همکاری مردم و نهادهای مختلف بهره بگیریم و طبیعتا در هر پروژه‌ای برای هر سرویس 6 نفر از خبرگان آن حوزه دعوت می‌شوند تا با هم همفکری کنیم.
 
وی افزود: به این منظور همه شرکت‌ها می‌توانند در رابطه با خدماتی که پست می‌خواهد به مردم ارائه کند با ما تعامل کنند و همکاری داشته باشند.
 
 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران در ادامه اضافه کرد: در یک فراخوان عمومی و کلی که به زودی منتشر می‌شود از افراد خبره و شرکت‌های فعال دعوت می‌کنیم تا با ما همکاری داشته باشند. طبیعتا در موضوع فراخوان موضوع انحصار مطرح است که باید تاکید کنم این فراخوان کاملا بدون انحصار است و بخش خصوصی می‌تواند حضور داشته باشد.
 
لازم به ذکر است، طرح ستاپ از 4 ماه گذشته توسط شرکت پست ایران راه‌اندازی شده تا این شرکت به سمت دیجیتالی شدن و ارتقاء‌ خدمات خود پیشروی کند.

​​