فناوری اطلاعات

مردم برای ارتقای پست، پیشنهاد بدهند

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: نزدیک به 4 ماه از طرح ستاپ می‌گذرد و در پیشرفت آن به دنبال این هستیم که از نظرات مردم استفاده کنیم چرا که بدون اخذ نظر از مردم این طرح، یک طرح محدود است.
 
 
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران درباره طرح ستاپ توضیح داد: این طرح یک طرح گسترده است که در شرکت ملی پست شروع شده و بنا داریم برای همه پروژه‌هایی که معطوف به ارائه خدمات به مردم است و در این طرح تعریف شده،‌فعالیت خود را آغاز کنیم.
 
وی افزود: نزدیک به 4 ماه از این طرح می‌گذرد و در پیشرفت ستاپ به دنبال این هستیم که از نظرات مردم استفاده کنیم چرا که بدون اخذ نظر از مردم این طرح، یک طرح محدود است.
 
 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست ایران ادامه داد: همچنین دستگاه‌های تخصصی که در این زمینه فعالیت کردند و صاحب نظر هستند نیز می‌توانند به ما کمک کنند. لذا از همه افراد خلاق و شرکت‌های موفق می‌خواهیم که ما را در به نتیجه رسیدن این پروژه یاری کنند.
 
لازم به یادآوری است، پیش از این طرح ستاپ در شرکت ملی پست با هدف سوق پیدا کردن فعالیت‌های این شرکت در زمینه دیجیتالی راه‌اندازی شده است.

​​