فناوری اطلاعات

آمازون دسترسی ایرانی ها را محدود می کند

منبع: خراسان
 
ادوارد اسنودن، افشاگر کنونی و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به‌تازگی در توئیتی که حدود پنج هزار بار هم ریتوئیت شده، نوشته است: «آمازون که تقریبا نیمی از اینترنت را روی محیط ابری خودش اجرا می‌کند، در حال قطع دسترسی ایرانیان به بخش‌های زیادی از اینترنت است که این مقدار بسیار بیشتر از آن چه تحریم‌های آمریکاست می‌گوید».
 
به این ترتیب احتمال دارد در روزهای آینده دسترسی ایرانی‌ها به قسمت‌های زیادی از امکانات آمازون به کلی قطع شود.
 
کاربری با نقل این توئیت نوشت: «همین‌ها مدعی آزادی بیان و هزار جور ادعای دیگه می‌شن در حالی که به شدت غرض‌ورزانه و کوته نگرانه عمل می‌کنن».
 

​​