فناوری اطلاعات

خدمات مخابرات دریایی در یک شرکت دانش بنیان

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش‌بنیان در عرصه شبکه‌ داده‌ای توانسته است خدمات مخابرات دریایی و آنتن دریایی ارائه کند.
 
 
 یک شرکت دانش‌بنیان در عرصه شبکه‌ داده‌ای توانسته است خدمات مخابرات دریایی و آنتن دریایی ارائه کند.
 
یکی از کاربردهای مهم سیستم‌های مخابرات ماهواره‌ای، راه‌اندازی ارتباط شبکه‌ای بر روی قایق‌ها،‌ سکوهای شناور نفتی و کشتی‌ها است؛ چراکه زیرساخت ارتباط زمینی برای وسایلی که در مناطق دور از ساحل هستند موجود نیست.
 
لذا این نیاز احساس می‌شود که از ماهواره‌های با شبکه‌ بسیار گسترده استفاده شود، به همین منظور این شرکت توانسته آنتن‌های دریایی را نصب و راه‌اندازی کند.

​​