تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در ۲ مرکز مخابراتی شهدای شهریار حصار زیرک و شهید باهنر رباط کریم

منبع: شرکت مخابرات ایران
توسعه شبکه کابل در ۲ مرکز مخابراتی شهدای شهریار حصار زیرک و شهید باهنر رباط کریم
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای شهریار حصار زیرک و شهید باهنر رباط کریم از تاریخ ۱۹ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای شهریار حصار زیرک با پیش شماره های ۶۵۲۴ الی ۶۵۲۸، ۶۵۲۲ در محدوده شهریار، امیریه، فردوسیه، باغات امیریه و در مرکز مخابرات شهید باهنر رباط کریم با پیش شماره های ۵۶۴۱ الی ۵۶۴۳، ۵۶۸۸ در محدوده رباط کریم، صیاد شیرازی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​