فناوری اطلاعات

فعالیت یک شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه سیستم فوق هوشمند

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در زمینه جانمایی، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مدیریت و نگهداری سیستم‌های فوق هوشمند ماهواره‌ای فعالیت می‌کند.
 
 
 یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه جانمایی، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مدیریت و نگهداری سیستم‌های فوق هوشمند ماهواره‌ای فعالیت می‌کند.
 
این شرکت توانسته با وجود تیم‌های مختلف در سراسر کشور موضوع ترموگرافی و کلینیک تخصصی را حل کند.
 
علاوه بر این، این شرکت دانش‌بنیان آموزش‌های تخصصی را در قالب سمینار و دوره آموزشی ارائه می‌کند و این تورهای آموزشی در کل کشور برگزار می شود.

​​