تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر از تاریخ ۲۰ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده خیابان های شهید ابراهیمی، شهید عبادی، شهید بهشتی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​