تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی شهید دستغیب، آزادگان، شهدای چیتگر، استقلال توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید دستغیب، آزادگان، شهدای چیتگر، استقلال از تاریخ ۲۲ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵، ۲۶۸۵ در محدوده خیابان زبردست، کوچه الفت، خجسته و در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۶۰۲، ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های شریعتی، شهید قندی، شهید اشراقی، شهروردی شمالی و در مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شماره های ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۵۸، ۴۴۹۲ در محدوده ویلا شهر، پنجاه و سوم، انصار، اتوبان شهید لشگری و در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۵، ۲۲۰۱ الی ۲۲۰۵، ۲۶۲۰ الی ۲۶۲۳ در محدوده خیابان های ولی عصر، مقدس اردبیلی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

​​