فناوری اطلاعات

یک شرکت دانش‌بنیان سیستم جامع مالی و اداری تولید کرد

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش‌بنیان توانست سیستم جامع مالی و اداری را که به حوزه‌های تخصصی مالی، منابع انسانی، مدیریت و پشتیبانی مربوط می‌شود، تولید کند.
 
 
یک شرکت دانش‌بنیان توانست سیستم  جامع مالی و اداری را که به حوزه‌های تخصصی مالی، منابع انسانی، مدیریت و پشتیبانی مربوط می‌شود را تولید کند.
 
این شرکت دانش‌بنیان همچنین در حوزه اداری و سازمان الکترونیک، مشتریان، حوزه اختصاصی شهرداری‌ها و دولتی نیز این سیستم را تولید کند.
 
همچنین شرکت دانش‌بنیان در تولید سیستم‌های یکپارچه، سیستم‌های سفارش مشتریان، ارائه مشاوره در زمینه مکانیزسیون سیستم‌های مالی، اداری و صنعتی انجام می‌دهد.

​​