تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اسد آباد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اسد آباد از تاریخ ۲۶ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران ، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات اسد آباد با پیش شماره ۶۵۶۸ در محدوده محمدآباد ویره، دینارآباد ، زرکان ، فردوسیه و کهن به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است .
 

​​