تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات حسن آباد، شیخ بهایی و شهید سلیمانی از تاریخ ۲۷ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابرات حسن آباد و شهید سلیمانی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات شیخ بهایی از ساعت یک بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

​​