فناوری اطلاعات

دسترسی مردم به سامانه حقوق مدیران از شهریور عملی می‌شود

منبع: آی‌تی‌من
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوق‌ها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوق‌های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.
 
 
 پس از رو شدن حقوق‌های نجومی در زیرمجموعه دولت، مقرر شد سامانه‌ای برای ثبت حقوق‌های دولت تشکیل شده و دسترسی به این سامانه در اختیار مردم قرار گیرد. اما در عمل دو مشکل در اجرای این قانون به وجود آمد. یک یاین که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در ثبت حقوق و مزایا مقاومت کرده و از سمت دیگر دسترسی به این سامانه هرگز در اختیار عموم قرار نگرفت. دو مشکلی که حسن روحانی را وادار کرده است دستور جدیدی در این خصوص صادر کند.
 
به گزارش تسنیم رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.
 
وی افزود: پایگاه‌های مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.
 
انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیرا مصوبه‌ای در هیات دولت صورت گرفته است.
 
به‌گفته معاون رییس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.
 
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.
 
رییس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و موسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.
به‌گفته این مقام مسوول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.
 
انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.

​​