فناوری اطلاعات

دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا در سال ۹۸ منصوب شد

منبع: سازمان فضایی ایران
مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران، طی حکمی دکتر سعید قربانی را به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا سال ۹۸ منصوب کرد.
 
 
 دکتر مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران، طی حکمی دکتر سعید قربانی را به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا منصوب کرد.
 در این حکم آمده است: انتظار می رود با بهره گیری از توان تمام  متخصصان، کارشناسان و کارکنان سازمان و همچنین استفاده از تمام ظرفیت های حوزه فضایی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی،برنامه های این هفته در راستای شعار انتخابی از سوی انجمن هفته جهانی فضا با عنوان " ماه، دروازه ای به سوی ستارگان" تدوین و با استفاده  حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی اجرا شود.

​​