فناوری اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات: برخی از عدم شفافیت سود می‌برند و مانع دولت الکترونیک هستند

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با وجود آن که بسیاری از نهادها به دنبال الکترونیکی شدن و شفافیت موضوعات فعالیت‌شان هستند، برخی افراد و گروه‌ها نیز وجود دارند که از عدم شفافیت سود می‌برند.
 
 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره الکترونیکی شدن سامانه‌های دولتی توضیح داد: خوشبختانه توانسته‌ایم قسمت زیادی از مسیر را پیش ببریم و در مورد موضوعاتی که برای مردم هم جذابیت دارد و هم جزو دغدغه‌های آنان است، با ایجاد این سامانه‌های الکترونیکی به کاهش اتلاف وقت آنها کمک کنیم.
 
وی افزود: با وجود آن که بسیاری از نهادها به دنبال الکترونیکی شدن و شفافیت موضوعات فعالیتشان هستند، برخی افراد و گروه‌ها نیز وجود دارند که از عدم شفافیت سود می‌برند. درباره این افراد و گروه‌ها نام هیچ سازمان و نهادی را نمی‌برم اما این یک واقعیت است که برخی از همین راه کسب درآمد می‌کنند. 
 
 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: باید چنین چالشی را بپذیریم و به همین دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای رفع این چالش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه فقط ‌وزارت ارتباطات بلکه نهادهای دیگر نیز همکاری داشته باشند.
 
لازم به ذکر است‌؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌‌‌‌‌‌پروژه دولت الکترونیک را به منظور هوشمندسازی و شفافیت فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادها پیگیری می‌کند و تاکنون نیز توانسته این پروژه را تا حد زیادی پیش ببرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

​​