تلفن همراه

انجمن جهانی موبایل: فقر عامل اصلی دور ماندن از اینترنت و تلفن همراه

منبع: پیوست
 
انجمن جهانی موبایل (GSMA) در بخشی از گزارش سال ۲۰۱۹ خود در زمینه شکاف جنسیتی در حوزه تلفن همراه به موانعی می‌پردازد که مانع از مالکیت تلفن‌همراه و استفاده از اینترنت  می‌شوند. در این گزارش توانایی مالی، سواد و مهارت دیجیتالی، امنیت و مربوط دانستن فناوری موبایل به زندگی اصلی‌ترین موانع اعلام شده‌اند.
 
بر اساس این گزارش، شناسایی موانعی که سر راه مالکیت تلفن‌همراه و استفاده از اینترنت همراه قرار دارند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا با دانستن در مورد این موانع می‌توان راهبردهایی مناسب اتخاذ کرد. GSMA در تحقیق خود از پاسخ‌دهندگان ۱۸ کشور کم‌درآمد درخواست کرد که به موانع دسترسی در این زمینه اشاره کنند. پاسخ‌‌دهندگان از لیست موجود گزینه‌های مورد نظر خود را انتخاب کردند. ممکن است این پاسخ‌ها به علت استقرایی بودن تحقیق بسیار دقیق نباشد و واقعیت را به طور کامل منعکس نکند، به ویژه در مورد قوانین اجتماعی‌ای که بر زنان تاثیر می‌گذارد و ممکن است توسط افراد انتخاب نشده باشد. 
 
بر اساس پاسخ‌ها در زمینه مالکیت تلفن همراه، به ترتیب چهار عامل توانایی مالی، سواد و مهارت‌های دیجیتالی، امنیت و ارتباط تلفن همراه با زندگی فرد مطرح شدند. در زمینه استفاده از اینترنت همراه در بین کسانی که اینترنت دارند به ترتیب به چهار عامل سواد و مهارت، توانایی مالی، ارتباط و امنیت ذکر شده‌ اشاره شده است. 
 
 
توانایی مالی یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه مالکیت مردان و زنان در همه بازارهای بررسی‌شده است. مساله اصلی هزینه دستگاه‌هاست که می‌تواند برای این قشر گران تمام شود.  
 
سواد و مهارت‌های دیجیتالی عامل دوم است که به عنوان مانع شناخته می‌شود. افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند بی‌سوادها یا افرادی با تحصیلات پایین هستند. از سوی دیگر، بر اساس تحقیق سال ۲۰۱۸ GSMA زنان در زمینه استفاده از وسایل دیجیتالی اعتمادبه‌نفس کمتری دارند. این مهارت‌ها به‌ ویژه در آسیا بر زنان تاثیر می‌گذارد.
 
امنیت عامل سوم به عنوان مانع است. ملاحظات امنیتی در آمریکای لاتین دومین عامل بعد از توانایی مالی در نظر گرفته شده است. این عامل در بازارهای آسیایی و آفریقایی نیز اهمیت دارد؛ ۲۱ درصد از زنانی که در آفریقای جنوبی تلفن همراه ندارند دلیل اصلی‌اش را مسائل امنیتی دانسته‌اند.
 
مربوط دانستن فناوری موبایل به زندگی خود، عامل چهارمی است که بر مالکیت تلفن همراه در کشورهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد. این مساله که تلفن همراه مربوط به زندگی فرد نیست یا نمی‌تواند تاثیری مثبت در زندگی‌اش داشته باشد، باعث می‌شود فرد هزینه‌ای صرف تلفن همراه نکند، حتی اگر توانایی مالی‌اش را داشته باشد. 
 
موانع متعدد مشابهی در استفاده از تلفن همراه و اینترنت همراه وجود دارد و تقریباً همه بازارهای بررسی‌شده با این مساله مواجه‌اند، اما باید توجه کرد که کشورها و مناطق مسلماً تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند. از این رو، در نظر گرفتن زمینه محلی هنگام شناسایی و بررسی این موانع بسیار حائز اهمیت است.  از سوی دیگر باید توجه داشت که غلبه بر این موانع صرفاً وابسته به تلاش زنان نیست. تمامی ذی‌نفعان، جوامع و اقتصادها باید در این زمینه تلاش کنند، زیرا تلفن همراه می‌تواند زنان را توانمند سازد، آنها را به دنیا متصل کند و دسترسی‌شان را به اطلاعات و خدمات فراهم آورد.

​​