تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عربسرخی از تاریخ ۳۰ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده بلوار دستواره، میدان مادر، شهید غیبی، ملک آباد، چهارراه خزایی، سیانکی، حسن پور، تختی و اسلامی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​