فناوری اطلاعات

آموزش مجازی از راه دوربرنامه نویسی

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش بنیان اقدام به ارائه آموزش‌های مجازی و از راه دور برای برنامه‌نویسی و برنامه‌های کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات کرده است.
 
 
 یک شرکت دانش بنیان اقدام به ارائه آموزش‌های مجازی و از راه دور برای برنامه‌نویسی و برنامه‌های کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات کرده است.
 
این شرکت توانسته تاکنون بیش از 12 پک آموزش نرم‌افزارهای مختلف را ‌برای مخاطبان و کاربران ارائه کند. 
 
همچنین این شرکت علاوه بر ارائه فیلم‌های آموزشی، جزواتی را نیز برای کاربران ارسال می‌کند تا بتوانند مفاهیم برنامه‌نویسی و موضوعات مورد استفاده در فناوری اطلاعات را درک کنند.

​​