فناوری اطلاعات

استخراج غیرقانونی رمزارز در دومین نیروگاه بزرگ برق هسته ای اکراین

منبع: دیجیاتو
 
طبق یک پرونده دادگاهی، شخصی که به بخشهای حساسی از یک نیروگاه برق هسته ای در اکران دسترسی داشته ظاهرا از آن برای ارزکاوی استفاده کرده و پروژه ها و برنامه های امنیتی فوق محرمانه این نیروگاه را در معرض خطر فاش شدن قرار داده است.
 
همه می دانیم که استخراج ارزهای مجازی به انرژی زیادی نیاز دارد و حتی طبق برخی گزارش ها برق مورد نیاز برای این کار از برق مصرفی برخی کشورهای اروپایی بیشتر است. با در نظر داشتن همین مساله سرویس امنیتی اکراین اخیرا موفق شده یک عملیات غیرقانونی ارزکاوی را حین بررسی نیروگاه برق هسته ای در جنوب این کشور کشف و شناسایی کند. این سایت که از نظر ابعاد دومین نیروگاه برق هسته ای اکراین محسوب می شود در نزدیکی شهری به نام Yuzhnoukrainsk واقع در سی کیلومتری کیو (پایتخت اکراین) قرار دارد.
 
 
خوشبختانه کسب و کار این مجرم نسبتا کوچک بوده و هیچگونه گزارشی دال بر سرقت تجهیزات نیروگاه توسط وی تسلیم مقامات این کشور نشده. طبق اسناد منتشر شده توسط دادگاه این فرد ظاهرا با همکاری چند همدست خود چندین دستگاه کامپیوتری که برای این کار پیکره بندی شده بودند را در یکی از ساختمان های مدیریتی نیروگاه مستقر کرده بود و الکتریسیته مورد نیاز خود را از شبکه برق محلی که از آن نیروگاه سرچشمه می گرفت تامین می کرد.
 
گفته شده شبکه کامپیوتری ایجاد شده توسط این مجرمان به اینترنت نیروگاه متصل بوده است. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده که این کار احتمالا تدابیر امنیتی اتخاذ شده برای حفظ اطلاعات محرمانه سایت هسته ای را تضعیف کرده است.
 
در اسناد منتشر شده هویت عاملا این اتفاق مشخص نشده اما بازرسان می گویند پست های نگهبانی مورد استفاده توسط واحد حفاظت ملی که وظیفه مراقبت از نیروگاه را داشته اند مورد تفتیش و بررسی قرار داده اند و تجهیزات کامپیوتری دیگری را هم در آنجا پیدا کرده اند. بنابراین افرادی که تصور می شد مشغول حفاظت از این تاسیسات هستند احتمالا همان عاملان این عملیات غیرقانونی بوده اند.

​​