فناوری اطلاعات

کنفرانس تهران هوشمند برگزار می شود/آخرین مهلت ارسال مقاله

منبع: ایسنا
 
آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس تهران هوشمند که طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه امسال برگزار می‌شود، اعلام شد.
 
کنفرانس تهران هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود که ۱۵ آبان ماه آخرین مهلت ارسال مقاله به این کنفرانس است.
 
این کنفرانس در محورهای داده باز و حکمرانی هوشمند شهری، آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند، مشارکت ذی نفعان، بهره‌وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده، شهر نوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده، کلان داده، داده کاوی و استخراج داده‌های سودمند و قابل اعتماد برگزار می‌شود.
 
شهر هوشمند و شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، توسعه پایدار و چالش‌های محیط زیست شهری، جابه‌جایی هوشمند، مدلسازی و تحلیل داده‌های حمل و نقل شهری و کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمات شهر هوشمند از دیگر محورهای این کنفرانس به شمار می‌روند.
 
مقالات برتر کنفرانس تهران هوشمند در مراسم افتتاحیه رویداد تهران هوشمند ارائه خواهند شد و همچنین مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی داخلی منتشر می‌شوند.

​​