فناوری اطلاعات

دستوری برای خروج شرکت های آمریکایی از چین صادر نشده است

منبع: خبرگزاری مهر
 
دو مقام ارشد کاخ سفید تایید کرده اند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز دستوری برای مجبور کردن شرکت های فناوری آمریکایی برای خروج از چین صادر نکرده است.
 
 به نقل از زددی نت، علیرغم جنجال رسانه ای گسترده در مورد خروج قریب الوقوع شرکت های فناوری آمریکایی از چین به دستور ترامپ، هنوز هیچ فرمان عملیاتی و واقعی در این مورد صادر نشده و لذا فعلا قرار نیست چنین رویدادی اتفاق بیفتد.
 
به گفته لری کادلو مدیر امور اقتصادی کاخ سفید در حال حاضر هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، هر چند در نهایت کاخ سفید از اختیارات کافی برای وادار کردن شرکت های فناوری آمریکا به خروج از چین برخوردار است. اما در حال حاضر کار خاصی در این زمینه انجام نشده است.
 
وی افزوده است: رئیس جمهور امریکا این مساله را به شرکت های فناوری پیشنهاد کرده و این چیزی است که وی در اشکال مختلف و در موقعیت های مختلف به شرکت های فناوری گوناگون گفته است. ترامپ از این شرکت ها خواسته تا فعالیت های تجاری خود را به خارج از چین منتقل کنند و زنجیره گردش اقتصادی خود را در این کشور نگه ندارند.
 
به نظر می رسد دشواری ها و تبعات ناشی از خروج شرکت های فناوری امریکا از چین و امکان مقابله به مثل چین و نیز ضربه اقتصادی متقابل چنین کاری برای اقتصاد آمریکا باعث شده تا ترامپ در عمل قصد خود برای وادار کردن شرکت های فناوری آمریکا به خروج از چین را عملی نکند و در این زمینه نیز بی سروصدا دست به عقب نشینی بزند.

​​