فناوری اطلاعات

مدیرعامل پست‌ بانک‌ ایران: ارتقای مستمرکارایی برای تحقق انتظارات سهامداران ضروری است

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه با مدیران ستادی بانک با تأکید بر لزوم ارزیابی عملکرد واحدهای بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی گفت: ارتقای مستمر کارائی و اثربخشی مجموعه برای تحقق انتظارات سهامداران ضروری است.
 شیری افزود: ما علاوه بر انجام مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف تعیین شده از طرف مجلس و دولت باید به انتظارات سهامداران این بانک نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
 
مدیرعامل پست بانک ایران با تشریح برنامه‌ها و اقدامات بانک برای حرکت در مسیر سوددهی و بهره‌وری بیشتر تصریح کرد: با نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه اساسنامه بانک تدوین شده و به بانک مرکزی ارایه خواهد شد که با تصویب آن مطمئنا روند اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف بانک تسهیل می‌شود.
 
وی اصلاحات مالی بانک را ضروری دانست و افزود: ناترازی‌های تاریخی صورت‌های مالی بانک با اقدامات برنامه‌ای قابل اصلاح بوده و باید در این مسیر گام برداریم.
 
مدیرعامل پست بانک ایران ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای اجرایی و ستادی را برای تحقق اهداف بانک ضروری دانست و تصریح کرد: ارزیابی روزانه عملکرد شعب بر اساس برنامه عملیاتی و اهداف اعلام شده، تاثیر مطلوبی بر فعالیت شعب داشته و برنامه عملیاتی واحدهای ستادی نیز تدوین شده و تمام واحدها باید به نحوی برنامه‌ریزی و فعالیت کنند تا پایان سال بتوانیم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.
 
شیری تصریح کرد: برنامه های بانک به گونه ای تنظیم شده که ان شاءالله بتوانیم در پایان سال اهداف کمی مشخص شده در زمینه جذب منابع و سایر شاخص های بانکی برای سود‌ده کردن بانک محقق کنیم.
 
وی تأکید کرد: هدف همه ما ارتقاء سازمان و بانک است و اگر در مسیر این ارتقاء کوچکترین مانعی ایجاد شود موانع را برطرف نموده و مسیر حرکت صحیح خود را ادامه خواهیم داد.
 

​​