فناوری اطلاعات

رمزگشای باج‌افزار Syrkتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftارائه شد.

منبع: مرکز ماهر
 
باج‌افزار Syrkبرای اولین بار در ماه آگوست 2019 میلادی مشاهده گردید. طبق اخبار منتشر شده، این باج‌افزار که ظاهراً در پوشش یک ابزار هک برای بازی ویدیویی Fortniteمنتشر می‌گردد، فایل‌های قربانی را با الگوریتم AES-256رمزگذاری نموده پسوند .Syrkرا به انتهای فایل‌های رمزگذاری شده اضافه می‌کند. باج‌افزار مورد اشاره متن پیغام باج‌خواهی خود را در قالب یک فایل متنی به نام Readme_now.txtو با مضمون زیر در سیستم قربانی قرار می‌دهد:
 
Your personal files have been encrypted by Syrk Malware, send an email to panda831@protonmail.com to recover them.
 
همچنین صفحه‌ای همانند تصویر زیر نیز بر روی دسکتاپ ظاهر می‌شود.
 
 
در صورتی که فایل‌های رمز شده شما توسط این باج‌افزار دارای پسوند .Syrkمی‌باشند، می‌توانید به وسیله این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید.

​​