تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی محلاتی، جماران و دماوند از تاریخ دهم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابرات محلاتی و جماران از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات دماوند از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​