تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آیت الله کاشانی، سلمان فارسی و اندیشه (فاز ۲) از تاریخ ۹ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵ و ۴۴۹۶ در محدوده خیابان های گلدشت،گلستان یازدهم، شالی، اباذر و اسکندرزاده،  در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۷ الی ۲۲۳۹، ۲۶۷۴ و ۲۶۷۶ در محدوده خیابان های دشت بهشت و شب بو و در مرکز مخابرات اندیشه (فاز ۲) با پیش شماره ۶۵۵۴ در محدوده بلوار شقایق، بلوار ولایت، مجتمع پرشیا و مجتمع آموزشی ثمره ای به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​