فناوری اطلاعات

جلسات تخصصی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی برای پروژه پارس2

منبع: خبرگزاری فارس
رئیس پژوهشگاه فضایی گفت: فعالیت‌های مقدماتی برای پروژه پارس2 انجام شده است و تا 2 ماه دیگر جلسات تخصصی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شود.
 
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی درباره پروژه پارس2 تأکید کرد: پروژه پارس2 پروژه‌ای است که باید پس از اتمام و پرتاب پارس1 مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
 
وی افزود: تا زمانی که پارس1 پرتاب نشود، ما به صورت رسمی پروژه ساخت ماهواره پارس2 را آغاز نمی‌کنیم.
 
صمیمی خاطرنشان کرد: البته کارهای فعالیت‌های مقدماتی برای پروژه پارس2 انجام شده است و تا دو ماه دیگر جلسات تخصصی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شود. 
 
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این جلسات، جمع‌بندی‌های اولیه انجام می‌شود تا بتوانیم این پروژه را با اطلاعات کامل آغاز کنیم. 
 
لازم به ذکر است، پروژه ماهواره‌ای سنجشی پارس2 در دستورکار پژوهشگاه فضایی قرار گرفته تا طراحی و ساخت آن انجام شود.

​​