رسانه‌های اجتماعی

فیس بوک یک تحقیق علمی را مختل کرد

منبع: خبرگزاری فارس
گروهی از محققانی که با فیس بوک برای بررسی تاثیر این شبکه اجتماعی بر دموکراسی همکاری می کردند، تهدید کردند که به علت کارشکنی این شرکت اجرای این طرح را متوقف می کنند.
 
 
 به نقل از ان بی سی نیوز، گروهی از محققانی که با فیس بوک برای بررسی تاثیر این شبکه اجتماعی بر دموکراسی همکاری می کردند، تهدید کردند که به علت کارشکنی این شرکت اجرای این طرح را متوقف می کنند. پژوهشگران مذکور می گویند فیس بوک علیرغم وعده های قبلی داده های درخواستی را در اختیارشان نگذاشته و جلوی پیشرفت طرح تحقیقاتی مذکور را می گیرد.
 
 
این افراد افزوده اند فیس بوک به 83 محققی که خود برای تحقیق در این زمینه دعوت به همکاری کرده، تنها بخش محدودی از اطلاعاتی که انتظار می رفته تامین کند را اعطا کرده است. همین مساله تداوم علمی تحقیقات یادشده را ناممکن کرده است. پژوهشگران مذکور می گویند تا 30سپتامبر یعنی یک ماه دیگر به فیس بوک مهلت می دهند تا وعده های خود را عملی کند و در غیر این صورت از ادامه این کار انصراف می دهند.
 
در حال حاضر محققان به دنبال دسترسی به اطلاعات صفحات وب به اشتراک گذارده شده در فیس بوک از اول ژانویه سال2017 بدین سو هستند. فیس بوک در واکنش به این درخواست بیانیه ای صادر کرده و مدعی شده داده های مورد نیاز محققان را تامین می کند. اما تاریخی برای این کار مشخص نکرده است.

​​