فناوری اطلاعات

مصوبات شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه با امضای الکترونیکی

منبع: خبرگزاری فارس
شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.
 
 
 شورای سیاستگذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.
 
بر اساس جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای مقرر شده است تا اصلاحات لازم بر روی سامانه های اتوماسیون انجام شود تا تولید، پذیرش و ارسال مستند با امضای‌الکترونیکی انجام شود.
 
لازم به ذکر است، طبق آئین‌نامه قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مسؤول مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در زیرساخت کشور است.

​​