فناوری اطلاعات

نیاز سنجی حوزه سنجش از دور در سطح کشور

منبع: سازمان فضایی ایران
 
سازمان فضایی ایران در راستای انجام  وظایف حاکمیتی و جهت شناسایی و برنامه ریزی در حوزه تهیه و تامین داده های ماهواره ای برای ارایه سرویس های مطلوب به جامعه کاربران سنجش از دور، پروژه نیاز سنجی حوزه سنجش از دور کشور را اجرا می کند.
 
مصطفی منصور پور، سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران ضمن اعلام این خبر گفت: برنامه ریزی در حوزه تهیه و تامین داده های ماهواره ای، طراحی و ساخت ماهواره و ارایه سرویس های مطلوب در سطوح مختلف به جامعه کاربران سنجش از دور، اعم از بهره برداران داده های ماهواره ای و محصولات آن، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و به روز از نیاز جامعه کاربران به داده های ماهواره ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره ای خریداری شده و ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور است.
سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران افزود: به منظور تعریف دقیق از کاربری های قابل انتظار از داده های ماهواره ای و استفاده از این فناوری در توسعه کسب و کارهای نوین، اشتغال زایی و نحوه ارایه خدمات به جامعه کاربران توسط شرکت ها و استارتاپ ها و میزان تاثیر و ارزش آن در اقتصاد کشور، داشتن اطلاعات دقیق از سطح فناوری سنجش از دور در حوزه کاربرد و ارایه خدمات برای زیر سیستم های کره زمین همچون، هوا، آب، خاک، گیاه و انسان ضروری و با اهمیت است.
وی ادامه داد: با همین رویکرد سازمان فضایی ایران نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نیازهای سازمان ها و دستگاه های دولتی به خدمات سنجش از دور و تبدیل آن به یک پایگاه داده که می تواند مبنای تصمیم گیری های کلان در کشور و همچنین تعیین رویکرد استارت آپ ها و شرکت های خصوصی برای ارایه خدمات کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد، اقدام کرده ست.
منصور پور گفت: در این پروژه از طریق طراحی فرم های دیجیتال در محیط پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران، نیازهای سازمان ها و دستگاه های دولتی در سطح کشور که شامل ۲۲۰ سازمان و دستگاه دولتی است در ۴ حوزه شامل داده های ماهواره ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره ای خریداری شده، ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور و محصولات مورد نیاز جمع آوری، تحلیل و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود.
منصور پور ضمن اشاره به مزیت های این روش شامل سرعت، کاهش زمان و هزینه نسبت به شیوه های سنتی گفت: انجام این مهم در سطح کشور برای اولین بار بوده و پس از ارزیابی و تحلیل این اطلاعات، دستاوردهای مهمی برای سازمان فضایی ایران در راستای انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی خود خواهد داشت که شامل کمک به پاسخ گویی به نیاز فعلی و آتی جامعه کاربران به داده های ماهواره ای و همچنین تعریف کاربردها، ایجاد سرویس های پایش ماهواره ای و طراحی و ساخت سنجنده های ماهواره ها خواهد بود.
سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، تحلیل وضعیت (داده، خدمات و کاربرد) فناوری سنجش از دور، تحلیل نیاز فعلی و آتی جامعه کاربران سنجش از دور در کشور به داده، خدمات و کاربرد، تحلیل چالش های موجود در تامین انواع داده های سنجشی و ارزیابی و تداوم دسترسی به این داده ها، آگاهی از وضعیت بازار سنجش از دور و دستیابی به ظرفیت کسب و کار های نوین و اشتغال زایی در این حوزه، آگاهی از وضعیت نیروی انسانی متخصص حوزه سنجش از دور به منظور برنامه ریزی در توسعه کسب و کارهای فضا پایه، جهت دهی استارتاپ ها متناسب با نیاز و بازار بهره برداران صنعت سنجش از دور، ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال و انتخاب سیاست مناسب به منظور توسعه کسب و کارها را از دستاوردهای حاصل از انجام این پروژه برشمرد.

​​