فناوری اطلاعات

‫ آغاز اولین مرحله از مسابقات کشف باگ و آسیب‌پذیری مرکز ماهر

منبع: مرکز ماهر
اولین مرحله از مسابقات کشف باگ و آسیب‌پذیری مرکز ماهر در سامانه کلاه سفید با شرکت دو وبسایت متعلق به سازمان فناوری اطلاعات آغاز شد. وبسایت‌های شرکت کننده در مسابقه:
https://nama.ito.gov.ir
https://irannoafarin.ir
جزییات بیشتر از نحوه برگزاری مسابقه در صفحه اختصاصی آن در سامانه کلاه سفید در دسترس است:
https://kolahsefid.cert.ir/Contest/250.html

​​