تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باکری

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باکری از تاریخ ۲۰ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید باکری با پیش شماره های ۳۳۲۰ الی ۳۳۲۴  در محدوده مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​