فناوری اطلاعات

همکاری سازمان فضایی ایران با ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستایارتقاء پایداری شبکه ارتباطی استان ها

منبع: سازمان فضایی ایران
 
در سفر استانی دکتر براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران به استان لرستان، صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ شهریور ۹۸) جلسه شورای مدیران اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با حضور دکتر براری تشکیل شد.
در این جلسه رئیس سازمان فضایی ایران ضمن تشکر از مدیران استانی برای تلاش در جهت پایدار نگاه داشتن شبکه ارتباطی استان پس از وقوع سیل در فروردین ماه امسال، از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا تقدیر کرد.
دکتر براری در این جلسه ضمن تاکید بر نقش موثر فناوری فضایی و ارتباطات ماهواره‌ای در ارتقاء پایداری شبکه‌های ارتباطی گفت: پس از وقوع سیل در ابتدای سال‌جاری با همکاری و هماهنگی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان تلاش کردیم با حضور بخش خصوصی و استفاده از خدمات ارتباطات ماهواره‌ای نقشی اساسی در پایداری شبکه‌های ارتباطی استان‌های سیل زده داشته باشیم که این امر محقق شد و در مجموع ۷۰ ایستگاه ثابت و سیار (فعال و پشتیبان) خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در مناطق سیل زده و یا در معرض خطر سیل راه اندازی و عملیاتی شد.
در ادامه این جلسه و پس از ارائه گزارشی در خصوص شاخص‌های ارتباطات توسط دکتر براری، در خصوص راهکارهای ارتقاء پایداری شبکه‌ ارتباطی استان بحث و بررسی شد و مقرر شد تا با تشکیل کمیته فنی میان سازمان فضایی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان در خصوص همکاری‌های مشترک فی مابین اقدامات اجرایی لازم صورت گیرد.
سازمان فضایی ایران این آمادگی را دارد تا با همکاری با تمام ادارات کل استانی در راستای ارتقاء پایداری شبکه‌های ارتباطی، سرویس‌ها و خدمات لازم را با همکاری بخش خصوصی ارائه نماید.

​​