فناوری اطلاعات

اطلس فناوری برای نیاز سنجی پژوهشگاه فضایی

منبع: خبرگزاری فارس
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: اطلس فناوری در این پژوهشگاه تشکیل شده و باعث می‌شود بتوانیم با هر دانشگاهی که وارد مذاکره می‌شویم مجموعه نیازهایمان را به طور کلی به آنها نشان دهیم.
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار کرد:‌ وجود درختی به نام درخت فناوری در این پژوهشگاه باعث شده همه نیازها و تقاضاهای این پژونشگاه که شامل پروژه‌های آن می‌شود در یک قالب درست قرار بگیرند.
 
اطلس فناوری، ارائه مجموعه نیازهای پژوهشگاه
 
وی افزود: این قالب بندی با نام اطلس فناوری در پژوهشگاه قرار دارد و باعث می‌شود بتوانیم با هر دانشگاهی که وارد مذاکره  می‌شویم مجموعه نیازهایمان را به طور کلی به آنها نشان دهیم.
 
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد: همین موضوع باعث می‌شود تا دانشگاه بر اساس نیازهای پژوهشگاه با دانشجویان رایزنی کرده و پایان نامه‌هایی را بر اساس نیاز پژوهشگاه تعریف کنند. ما نیز از چنین پایان نامه‌هایی که مورد نیاز پژوهشگاه هستند، حمایت می‌کنیم.
 
وی در پایاین خاطرنشان کرد: تعامل پژوهشگاه فضایی با دانشگاه ها ساختار یافته است و به صورت جهت دار انجام می‌شود.
 
لازم به ذکر است پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه‌هاهی صنعتی از جمله دانشگاه امیرکبیر، شریف و علم و صنعت پروژه‌های همکاری مشترک را تعریف کرده است.

​​