فناوری اطلاعات

ایجاد زیرساخت ارتباطی مهم‌ترین مطالبه مردم از وزارت ارتباطات

منبع: خبرگزاری فارس
طبق یک نظرسنجی بیشترین مطالبه مردم از وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی مدارس، ایجاد زیر ساخت ارتباطی است.
 
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
 
به منظور شفاف سازی خدمات این وزارتخانه در راستای هوشمند سازی مدارس در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرسنجی قرار داده شده است.
 
 
طبق این نظرسنجی بیشترین مطالبه مردم از وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی مدارس، ایجاد زیر ساخت ارتباطی است.گرچه گزینه دوم این نظر سنجی یعنی تجهیز و نوسازی مدارس، کاملا بدیهی است که به این وزارتخانه ارتباط چندانی ندارد.

​​