تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی جماران، آیت الله کاشانی و  پاسداران از تاریخ ۲۵ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۵، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۴۵ و ۲۶۴۷ در محدوده خیابان های کاشانک، نورافشان ۱، ۲، ۳ و زینعلی و در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵ و ۴۴۹۶ در محدوده خیابان های گلدشت، بوستان دوم غربی، شالی، اباذر و اسکندرزاده به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ و ۲۶۶۵ در محدوده خیابان های رحمانی، دلاویز، غدیری، ناصری، قیطریه، دلجو، امین و بن بست آذر  به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​