فناوری اطلاعات

ارائه خدمات سنجش از دور در کشور نیازسنجی می‌شود

منبع: خبرگزاری مهر
 
مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران گفت: این سازمان در راستای برنامه‌ریزی برای تهیه و تامین داده‌های ماهواره‌ای برای ارائه سرویس‌های مطلوب، پروژه نیازسنجی سنجش از دور را اجرا می‌کند.
 
سازمان فضایی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی و جهت شناسایی و برنامه‌ریزی در حوزه تهیه و تامین داده‌های ماهواره‌ای برای ارائه سرویس‌های مطلوب به جامعه کاربران سنجش از دور، پروژه نیازسنجی حوزه سنجش از دور کشور را اجرا می‌کند.
 
مصطفی منصورپور، مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در این باره گفت: برنامه‌ریزی در حوزه تهیه و تامین داده‌های ماهواره‌ای، طراحی و ساخت ماهواره و ارائه سرویس‌های مطلوب در سطوح مختلف به جامعه کاربران سنجش از دور، اعم از بهره برداران داده‌های ماهواره‌ای و محصولات آن، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و به روز از نیاز جامعه کاربران به داده‌های ماهواره‌ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره‌ای خریداری شده و ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور است.
 
وی ادامه داد: ازین رو سازمان فضایی ایران نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نیازهای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به خدمات سنجش از دور و تبدیل آن به یک پایگاه داده که می‌تواند مبنای تصمیم گیری‌های کلان در کشور و همچنین تعیین رویکرد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد، اقدام کرده است.
 
به گفته منصورپور، در این پروژه از طریق طراحی فرم‌های دیجیتال در محیط پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران، نیازهای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در سطح کشور که شامل ۲۲۰ سازمان و دستگاه دولتی است در ۴ حوزه شامل داده‌های ماهواره‌ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره‌ای خریداری شده، ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور و محصولات مورد نیاز جمع آوری، تحلیل و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود.
 
تحلیل وضعیت (داده، خدمات و کاربرد) فناوری سنجش از دور، تحلیل نیاز فعلی و آتی جامعه کاربران سنجش از دور در کشور به داده، خدمات و کاربرد، تحلیل چالش های موجود در تامین انواع داده‌های سنجشی و ارزیابی و تداوم دسترسی به این داده‌ها، آگاهی از وضعیت بازار سنجش از دور و دستیابی به ظرفیت کسب وکار های نوین و اشتغال‌زایی در این حوزه، آگاهی از وضعیت نیروی انسانی متخصص حوزه سنجش از دور به منظور برنامه‌ریزی در توسعه کسب وکارهای فضاپایه، جهت دهی استارت‌آپ ها متناسب با نیاز و بازار بهره‌برداران صنعت سنجش از دور، ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال و انتخاب سیاست مناسب به منظور توسعه کسب وکارها از دستاوردهای حاصل از انجام این پروژه خواهد بود.

​​