تلفن همراه

۶ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید بهشتی، سلمان فارسی، سیزده آبان، انبیا اسلامشهر، شهرستان قدس و شهید غریبی از تاریخ ۲۶ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۹، ۸۶۰۱، ۸۶۰۲، ۸۶۰۴، ۸۸۱۴، ۸۸۳۸، و ۸۸۳۹ در محدوده خیابان های اندیشه اصلی، اندیشه ۱، اندیشه ۳ و داریوش،  در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹، ۲۶۷۶، ۲۶۶۵، ۲۶۴۱ و ۲۶۷۴ در محدوده خیابان های ۲۴ متری و پیوند ۲، در مرکز مخابرات سیزده آبان با پیش شماره های ۵۵۰۰ الی ۵۵۰۳، ۵۵۵۰ الی ۵۵۵۴ و ۵۵۴۴ در محدوده مرکز، در مرکز مخابرات انبیا اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده خیابان های شهید کلانتری، توحید، شهید قنبر ابریشمی و ارتش و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده خیابان های امامزاده، چلچله، پرستو، کوثر، شاهد و شکوفه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با جرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید غریبی از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

​​