فناوری اطلاعات

رئیس اتحادیه فناواران رایانه انتخاب شد

منبع: پیوست
 
پس از تایید نتیجه انتخابات اتحادیه فناوران توسط هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق اصناف امروز‌ (۲۷ شهریور) و در جلسه‌ای رییس و اعضای هیات مدیره این اتحادیه انتخاب شدند.
 
 براساس نتایج به دست آمده در این انتخابات محمدرضا فرجی تهرانی، به عنوان رئیس جدید اتحادیه فناوران انتخاب شد. پیش از این سید مهدی میر مهدی رئیس این اتحادیه بود.
 
هنچنین محمد لواسانی به عنوان نایب رئیس اول و فرهاد غنی زاده نیز به عنوان نایب رئیس دوم اتحادیه فناوران انتخاب شدند. از سوی دیگر در دور جدید فعالیت اتحادیه فناوران ناصر جلالی به عنوان دبیر و مجید حاجی‌خانی فرد به عنوان خزانه‌دار فعالیت خواهند کرد. رضا حیدری رنجبر نیز براساس تصمیم اعضای این اتحادیه به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد.
 
انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه‌ تهران۱۳ شهریور و به صورت الکترونیکی برگزار ار شد.  

​​