تلفن همراه

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید بهشتی، سلمان فارسی، سیزده آبان، انبیا اسلامشهر، شهرستان قدس و شهید غریبی از تاریخ 26 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های 8840 الی 8849، 8601، 8602، 8604، 8814، 8838، و 8839 در محدوده خیابان های اندیشه اصلی، اندیشه 1، اندیشه 3 و داریوش،  در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های 2206 الی 2209، 2211 الی 2214، 2234 الی 2239، 2676، 2665، 2641 و 2674 در محدوده خیابان های 24 متری و پیوند 2، در مرکز مخابرات سیزده آبان با پیش شماره های 5500 الی 5503، 5550 الی 5554 و 5544 در محدوده مرکز، در مرکز مخابرات انبیا اسلامشهر با پیش شماره 5683 در محدوده خیابان های شهید کلانتری، توحید، شهید قنبر ابریشمی و ارتش و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده خیابان های امامزاده، چلچله، پرستو، کوثر، شاهد و شکوفه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با جرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید غریبی از ساعت 24 به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​