باندپهن

بازدید خضردوست از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
خضردوست عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت برای بررسی زیرساخت های ارتباطی استان لرستان25 شهریور ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان بازید کرد.
 خضردوست که در این سفر از سوی همتی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و حسن صمدی مدیر کل دفتر حقوقی همراهی می شد در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان حضور یافت و با مدیران و کارکنان ارتباطات زیرساخت این استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان لرستان ، با تشریح پروژه های در دست اقدام و وضعیت ارتباطات استان ، گزارشی از عملکرد و اقدامات مدیریت ارتباطات این استان در حادثه سیل اخیر ارایه کرد.
 
 
در این دیدار خضردوست عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به تشریح سیاست های شرکت در زمینه توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور پرداخت و از تلاش ها و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر و کارکنان زیرساخت ارتباطات استان قدردانی کرد.
عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با حضور در جمع پرسنل بخش پیمانکاری بررسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.
همچنین خضردوست عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در جلسه شورای ارتباطی استان که با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و مدیران منطقه مخابرات استان لرستان برگزار شده بود ،حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات ارتباطی استان قرار گرفت.

​​