تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، سعیدآباد، بابا سلمان و شهر قدس از تاریخ ۲۸ شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹ و ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۳۳، ۱۹۰، ۱۹۶ و بلوار پروین به مدت ۴۸ ساعت و در مراکز مخابرات سعیدآباد، بابا سلمان و شهر قدس از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت دچار اختلال می شود.

​​