تلفن همراه

۵ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دکتر حسابی، شهدای مرصاد پاکدشت، کوشک، ملت و بعثت از تاریخ ۳۱ شهریور ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴ در محدوده بلوار امام رضا، مرکز قائم، شهید خلیل شیرازی، جاده پارچین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابراتی کوشک و ملت از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت و در مرکز مخابرات بعثت از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

​​