تلفن همراه

کارگاه آموزشی بازاریابی اپلیکیشن برگزار می‌شود

منبع: خبر آنلاین
کارگاه آموزشی بازاریابی اپلیکیشن با تمرکز بر نصب بهینه اپلیکیشن ۵ مهرماه در کارخانه نوآوری برگزار می‌شود.
 
سرفصل‌های این کارگاه به شرح ذیل است:
 
استراتژی‌ و برنامه رسانه برای بازاریابی اپلیکیشن‌ها
بهینه سازی محتوا و جستجو برای اپ‌استورها
روابط عمومی و داستان‌سرایی برای اپلیکیشن‌ها
ساخت، رشد و بهینه‌سازی اپلیکیشن‌ها با فایربیس گوگل
شبکه‌های تبلیغات ایرانی و خارجی برای نصب اپلیکیشن
گوگل ادز و نصب اپلیکیشن ایرانی
رسانه‌های اجتماعی برای اپلیکیشن‌ها
کسب و افزایش درآمد در اپلیکیشن‌ها
ترکرهای خارجی و ایرانی برای اپلیکیشن‌های داخلی
اندازه‌گیری اثربخشی برنامه و کمپین‌های بازاریابی اپلیکیشن‌ها

​​