فناوری اطلاعات

انتصاب «ستار هاشمی» به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات»

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» منصوب شد.
 محمدجواد آذری جهرمی، با صدور حکمی ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات را در راستای ابلاغیه معاون اول محترم رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» منصوب کرد.
 
متن کامل حکم وزیر ارتباطات به این شرح است:
 
«جناب آقای دکتر هاشمی
 
معاون محترم فناوری و نوآوری
 
 بر اساس ابلاغیه شماره 24274 مورخ ۳۱/۲/۹۸ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 ه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان سال «رونق تولید»، جنابعالی به‌عنوان مجری پروژه «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» منصوب می‌شوید. در این راستا ضمن انجام اقدامات لازم به شرح زیر، با راهبری جنابعالی اقدامات اجرایی برای تحقق زیر پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با «توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد.
 
1-     اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در ابلاغیه فوق‌الذکر (نامه شماره 24274 مورخ ۳۱/۲/۹۸ رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)؛
 
2-     تنظیم منشور پروژه مطابق با مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر ظرف دو هفته در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» و پس از تائید، ارسال آن از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
 
3-    در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین منابع مالی پروژه به نحوی به عمل‌آورده که پروژه مذکور طبق برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا شود؛
 
4-    ارسال گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای پروژه به‌صورت مستمر از طریق سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) به دبیرخانه ستاد.
 
محمدجواد آذری جهرمی»

​​