تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری و پاسداران از تاریخ ۷ مهر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲ و ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۳۱، ۱۸۴، ۱۹۰ و بلوار پروین به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات پاسداران از ساعت ۲۴ به مدات ۶ ساعت با اختلال همراه است.

​​