تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید چمران، شیخ فضل الله نوری و آزادگان از تاریخ ۸ مهر ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های ۶۶۵۰ الی ۶۶۵۶ در محدوده خیابان های حبیب الهی، خارک، ششم، هشتم، نهم و یازدهم دریان نو، سادات و کیهان به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری با پیش شماره های ۸۸۰۳ الی ۸۸۰۶، ۸۸۶۰ الی ۸۸۶۲، ۸۸۲۱، ۸۸۴۸، ۸۶۰۵ و ۸۶۰۹ در محدوده خیابان های سئول، ۱۲ متری سوم، شکری، ۱۲ متری اول، رشید یاسمی و آرارات و در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۶۰۲ و ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های ابن یمین، شهید قندی و بیستم ابن یمین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​