تلفن همراه

همراه مطابق با برآوردها عمل کرد/ساخت درآمد بیش از 8 هزار میلیارد تومان

منبع: با اقتصاد
شرکت ارتباطات سیار ایران در شش ماه اول سال 98 درآمد 8 هزار و 426 میلیارد تومانی ساخت است که توانسته است با این میزان درآمد 50% از درآمد برآوردی سال 98 را پوشش دهد.
 
 
 ارتباطات سیار ایران در شهریور ماه درآمد یک هزار و 469 میلیارد تومانی ساخته است. که بخش اصلی درآمد‌ها شرکت را درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری تشکیل می‌دهد. درآمد تجیمیعی همراه در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 8.4 هزار میلیارد تومان است.
 
 
 
رشد 234 میلیاردی میانگین درآمدی همراه
 
همراه به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ یک هزار و 170 میلیارد تومان درآمد ساخته است که میانگین درآمدی همراه در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به یک هزار و 404 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمدی همراه رشد 234 میلیارد تومانی داشته است. افزایش میانگین درآمدی همراه به دلیل افزایش درآمد شرکت از محل درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری و دائمی است.
 
همراه از محل مشترکین خطوط اعتباری در سال 97 درآمد 553 میلیارد تومانی ساخته است که در دوره شش ماه به 703 میلیارد تومان رسیده است بنابراین درآمد همراه از این بخش، رشد 150 میلیارد تومانی داشته است. همچنین از محل مشترکین دائمی در دوره شش ماهه به طور میانگین درامد 545 میلیارد تومانی داشته است که نسبت به میانگین سال مالی 97 رشد 76 میلیارد تومانی داشته است.
 
 
 
کاهش اندک درآمد همراه در شهریور ماه
 
همراه در شهریور ماه درآمد 1.469 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به میانگین سال 97 و همچنین دوره شش ماهه منتهی به شهریور درآمد بالاتری ساخته است، اما درآمد همراه در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. همراه در مرداد ماه درآمد 1.484 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شهریور ماه با کاهش جزیی 15 میلیارد تومانی به 1.469 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین درآمد مرداد ماه و شهریور ماه همراه بالاترین سطح درآمدی شرکت در دوره شش ماهه اول سال 98 است.
 
 
 
 
پوشش 50 درصدی درآمد برآوردی در نیم سال اول
 
همراه اول برای سال مالی 98 درآمد 16.6 هزار میلیارد تومانی را برآورد کرده است که در شش ماه اول سال، توانسته است 8.4 هزار میلیارد تومان درآمد بسازد. بنابراین همراه اول توانسته است 50% از درآمد برآوردی را پوشش دهد. بنابراین به نظر می‌رسد، همراه اول بتواند درآمد 16.6 هزار میلیارد تومانی را به طور کامل برآورد نماید.
 
 
 
پیش بینی سود خالص 168 تومانی برای هرسهم
 
بررسی صورت مالی همراه از سال 1392 تا 1397 نشان می‌دهد، میانگین حاشیه سود خالص شرکت 38% است. بنابراین با توجه به ساخت درآمد 8.6 هزار میلیارد تومانی به نظر می‌رسد، همراه برای هر سهم سود خالص 168 تومانی شناسایی نماید.   
 
 

​​