فناوری اطلاعات

جلسه شورای هماهنگی معاونان توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
جلسه شورای هماهنگی معاونان توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت و معاونین توسعه منابع شرکتها و سازمانهای تابعه ، هفتم مهرماه سالجاری در این شرکت برگزار شد .
به گزارش روبط عمومی و امور بین الملل ، در این جلسه فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات به تبیین اهم موارد مطرح شده در خصوص سطح ارتقاء انضباط اداری و تقویت رفتارهای دینی بین کارکنان وزارت و سازمان های تابعه اشاره و تاکید کرد:مهمترین اهداف در خصوص عفاف حجاب در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر پایه اطلاع رسانی ،شناسایی و اصلاح و بهبود روشهاست و در این خصوص نگاه مجموعه ، نگاه کاملا ایجابی و تشویقی است و باید از هرگونه نگاه سلبی در این خصوص پرهیز کرد.
 
 
وی در ادامه افزود: بحث فرهنگ در سازمانها به دو شاخص فرهنگ دینی و فرهنگ سازمانی تقسیم بندی می شود که هر دوی اینها دارای اشتراکاتی می باشد و باید در حوزه فرهنگ و بحث عفاف و حجاب چه برای همکاران خانم و چه آقا رفتارهای مناسب نهادینه شود.
بر اساس این گزارش ، موضوع صرفه جویی در مصرف کاغذ در راستای مدیریت سبزوبررسی آیین نامه ثبت اموال مدیران در سامانه قوه قضائیه از دیگر موارد مطرح شده در جلسه هم اندیشی معاونان توسعه منابع بخش آی سی تی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
 

​​